Booking

Vil dere spille for oss?

Vi gjør vårt beste for å tilby våre besøkende en variert bluesmeny bestående av både etablerte artister og nyetablerte band fra inn- og utland. Ta gjerne kontakt med oss så skal vi vurdere om vi vil engasjere dere.

 Majoriteten av våre arrangementer er vår svært så populære 'Eftasblues'. Hver lørdag hele året har vi gratis konsert mellom 15:00-17:00. Et slikt oppdrag kan la seg kombinere med kveldsjobber på Østlandet.

 Vi arrangerer også kveldskonserter. Dette er da som regel etablerte artister og konsertene er billettbelagt.

Forespørsel

Send en epost til booking@skedsmobluesklubb.no med følgende informasjon:

Vær oppmerksom på at vi booker flere måneder i forveien, så vær tidlig ute med deres ønsker.

Do you want to be booked by us?

We do our best to offer our visitors a varied blues menu consisting of both established artists and newly established bands from home and abroad. Feel free to contact us, and we will assess whether we want to engage you.

The majority of our events are our very popular 'Eftasblues'. Every Saturday throughout the year we have a free concert between 15:00 and 17:00. Such an assignment can be combined with evening jobs in Eastern Norway.

We also organize evening concerts. These are usually with established artists, and they are ticketed.

Request

Send an email to booking@skedsmobluesklubb.no with the following information: 

Please note that we book several months in advance, so be early with your request.